Carte de identitate


Din când în când ne schimbăm vârsta, numele, domiciliul sau pur şi simplu avem parte de momente neplăcute: fie ne pierdem portofelul plin cu acte, fie cineva ne-a prins pe picior greşit şi ne-a lăsat fără ele. În alte cazuri, autoritatea locală decide să modifice numele străzii pe care avem domiciliul.

În plus, din anul 2007, cartea de identitate ţine loc şi de paşaport în Uniunea Europeană iar datorită faptului că fiecare dintre noi suntem unici în această ţară - aspect ce poate fi dovedit, în principal, cu acest document personal - ajungem de câteva ori în viaţă în ipostaza de a fi nevoiţi să solicităm un act de identitate sau să îl înlocuim pe cel vechi, pierdut sau distrus.

Este important să cunoaştem dacă actul de identitate se apropie de limita de expirare că îl putem schimba doar în ultimele 6 luni de valabilitate dar nu trebuie să depăşim ultimele 15 zile ale termenului de valabilitate. Altfel, suntem pasibili de o amendă cuprinsă în acest moment între 40 şi 80 lei.


Vă invităm să ştiţi ce trebuie făcut pentru: 


 

Eliberarea actului de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani

Eliberarea actului de identitate la expirarea termenului de valabilitate

Eliberarea actului de identitate la distrugerea sau deteriorarea actului de identitate deţinut anterior

Eliberarea actului de identitate la pierderea sau furtul actului de identitate deţinut anterior

Eliberarea actului de identitate cu ocazia modificării ori schimbării numelui

Eliberarea actului de identitate pe motiv de schimbare a fizionomiei

Eliberarea actului de identitate la schimbarea domiciliului

Eliberarea actului de identitate la schimbarea denumirii străzii sau a renumerotării imobilelor

Înscrierea în actul de identitate a menţiunii privind stabilirea reşedinţei

Eliberarea actului de identitate la dobândire/redobândire cetăţenie română

 

Dovada adresei de domiciliu, de către titular sau găzduitor, se poate face cu unul din următoarele documente